logga

På BJ:s är tanken på miljön väldigt viktig. För att påverka miljön i minsta möjliga utsträckning kör vi miljölklassade maskiner, handlar förbrukningsmatriel som är ISO klassade.